Lowallin

Bakgrund

Lowallin behövde hjälp med att förbättra sin existerande hemsida med avseende på förbättrad responsiv design (fokus på att fungera bättre på smartphone), förbättrad layout och färgsättning. Hemsidan upplevdes något nedstämd och mitt mål var att göra den varmare.

Resultat

Vi startade projekt med att ta fram en ny passande färgsättning som skulle avspegla Wallins personlighet samt skapa ett positivt och varmt bemötande för besökaren. Vi fastnade för ett mörkrött tema som är passande för just branschen.

Jag gjorde om strukturen på hemsidan och framhävde hans viktigaste punkter samt gjorde hemsidan mer behaglig att läsa för besökaren.

Webbdesign

Jag strukturerade om Lowallins hemsida eftersom den var väldigt svårläst och svårnavigerad. Det var långa rader med text på flera ställen och jag valde istället att dela upp texten i punkter.

Webbutveckling

Jag skapade hemsidan i WordPress med Elementor.

Färgschema

Färschemat för hemsidan valdes utifrån bransch och känsla för Lowallins varumärke. Den vinröda färgen skapar en trevlig och varm känsla, samtidigt som den känns professionell.

For consultation & enrolment call today